Bulgaria

As English in the 21st century is an essential part of any career progression and personal development, it is no wonder that Trinity exams are becoming more and more popular in Bulgaria. Students and teachers choose them because they are internationally recognized, student-centred, examining skills for real-life situations, and are totally objective because the Examiners are native speakers coming from the UK.

Trinity College London has run ESOL examinations in Bulgaria since 2006. Sessions are run at exam centres all over the Republic of Bulgaria-in Sofia, Varna, Pernik, Vidin, Targovishte, Balchik, Elin Pelin. They are both Private Language Schools and State Schools.

Exams offered in Bulgaria

There are two main suites of Trinity ESOL examinations available in Bulgaria:

  1. Graded Examinations in Spoken English (GESE): An English language examination which assesses Speaking and Listening skills
  2. Integrated Skills in English (ISE): An English language examination which assesses Reading, Writing, Speaking and Listening -preparing your English for real life by integrating the four language skills

To download the exam syllabuses and learn about the exams in detail, visit the English language pages.

Contact details

Candidate enrolment

To find a centre near you to take Trinity exam, please contact: International@trinitycollege.com.

Exam dates and fees

Please contact us at: International@trinitycollege.com (National Co-ordinator for Bulgaria)

Note

  • Minimum fees and surcharges for late entries apply - please contact Trinity for more information and terms & conditions of entry.

Become a Registered Centre  

Registration to become a Trinity Exam Centre is free of charge. Each state, private school or private language provider can apply.

If you wish to become a registered centre for any Trinity examinations, please complete the appropriate forms below and send them to: International@trinitycollege.com 

You will then be considered for registration as a Trinity Registered Examination Centre and approved centres will be given access to Trinity Online. Once your registration has been accepted, you will receive a welcome information pack with contact details.

1a) International ESOL application for registration

 

Trinity Teach English Online

Learn how teach English online with Trinity Teach English Online and the Trinity Certificate in Online Teaching (CertOT). Learn more.

Тъй като английският език в 21 век е съществена част от професионалното и личностно развитие на всеки гражданин на съвременното общество, не е учудващо, че изпитите на Тринити Колидж Лондон печелят все по-голяма популярност в България. Обучаващите се и преподавателите ги избират, защото са международно признати, фокусирани са върху потребностите и интересите на кандидатите,тестват умения, приложими в реални житейски ситуации и са напълно обективни, защото изпитващите са носители на езика, идващи от Великобритания.

Изпитите на Тринити Колидж Лондон се провеждат от 2006г. в центрове, разположени в цяла България(София, Варна, Перник, Видин, Търговище, Балчик, Елин Пелин). Те са както частни, така и държавни училища.


В България се провеждат трите основни формата на езиковите изпити на Тринити:

  1. Graded Examinations in Spoken English (GESE): изпити, които оценяват уменията слушане и говорене на кандидатите.
  2. Integrated Skills in English (ISE): изпити, които оценяват четенето, писането, говоренето и слушането, подготвящи кандидатите за реалния живот чрез тестване на четирите езикови умения.

За да получите подробна информация за изпитите моля посетете: www.trinitycollege.com/esol.


Регистрацията за изпитен център на Тринити е безплатна. Всяко държавно, частно училище или езикова школа може да кандидатства.

Ако желаете да станете изпитен център на Тринити, моля попълнете приложените по-долу формуляри и ги изпратете на
International@trinitycollege.com


Ако бъдете одобрени като регистриран изпитен център, Вие ще получите достъп до он-лайн системата на Тринити. По пощата ще Ви бъде изпратен пакет с информационни материали.

Ако желаете да провеждате изпитите GESE, ISE, моля попълнете следните формуляри и ги изпратете на: International@trinitycollege.com

1a) International ESOL application for registration

Keep in touch

Make sure you don’t miss the latest news from Trinity College London. Sign up for email updates about your subject area.

Back to top