Jump to content

Moldova

 

Introduction

The Educational Centre Moldova, on behalf of Trinity College London, introduced Trinity ESOL exams in Moldova in 2007. Since then, 10 centers have been registered throughout Moldova (seven centers in Chisinau, one in Balti, one in Orhei and one in Ialoveni).

Trinity qualifications help you demonstrate your ability and progress at an international level so you can achieve your personal, educational and vocational goals. Trinity certificates are valued by universities, schools and companies all around the world.


Educational Centre Moldova, Manager National în Republica Moldova pentu Examenul Trinity  organizat de Trinity College din Londra, a introdus examenele Trinity ESOL (English for speakers of other languages) în ţara noastră din 2007. Pe parcursul acestor 5 ani au fost înregistrate 10 centre în  Moldova (7 centre în Chişinău, 1 în Balţi, 1 în Orhei şi 1 în Ialoveni).

Examenul Trinity  certifică competenţele lingvistice ale candidatului demonstrînd capacităţile acestuia la nivel internaţional ceea ce permite atingerea obiectivelor personale, educaţionale şi profesionale. Certificatele Trinity sunt recunoscute de către universităţi, şcoli şi companii din întreaga lume.

 

Exams offered in Moldova

As the national manager of Trinity examinationa in Moldova, Educational Centre provides these ESOL examinations:

  • Graded Examinations in Spoken English (GESE) - Speaking and listening
  • Integrated Skills in English (ISE) - Speaking, listening, reading, writing

 

În calitate de  Manager Naţional al Examenului Trinity în Moldova,  Educational Centre organizează:
Examenul ESOL

  • Graded Examinations in Spoken English (GESE) - speaking & listening
  • Integrated Skills in English (ISE) - speaking, listening, reading, writingContact details

Contact Tatiana Cernov
Role Manager
Phone number +373 22 22-89-87
+373 22 27-84-86
Mobile number 069283320
Email oxford@educationalcentre.md
tcernov@yahoo.com
Postal address 37/2 Columna str., Chisinau 2012, Moldova
Office opening times Weekdays: 10.00-18.00
Saturdays: 10.00-15.00

 

Contact Ludmila Rosca
Role Trinity Coordinator
Phone number +373 22 22-89-87
+373 22 27-84-86
Mobile number 069989288
Email oxford@educationalcentre.md
Postal address 37/2 Columna str., Chisinau 2012, Moldova
Office opening times Weekdays: 10.00-18.00
Saturdays: 10.00-15.00

 

Contact Educational Centre Moldova
Phone number +373 22 22-89-87
+373 22 27-84-86
Mobile number +373 692 83 320
Email oxford@educationalcentre.md
Postal address Str. Columna 72/3, Chisinău 2012, Moldova

 

  

Candidate enrolment

  • To enrol candidates, you must take into account our closing dates, which are usually between 8 to 10 weeks before the actual exam session.
  • Till now we have provided one exam session per year: end of May- June.
  • Late registration requires extra fees.

  • Pentru a fi înscrişi candidaţii trebuie să ţină cont de datele limită, care sunt de obicei între 8-10 săptămâni înainte de sesiunea propriu-zisă a examenului;
  • Înregistrarea întîrziată necesită costuri suplimentare.
  • Pînă acum a fost organizată doar o singură sesiune de examen pe an: sfîrşitul lunii mai-iunie;

 

Exam dates and fees

For more information on exam dates and fees, please fill in our contact us form.

 

How to become a Registered Center

Trinity's National Consultant Group gives support to the existing examination centers and is ready to help language schools - both in the public and private sectors – to become Trinity examination centers. We provide centers with support and training for teachers and students.


Grupul Naţional de Consultanţă Trinity oferă suport pentru centrele de examinare existente şi este gata să ajute şcolile de limbi străine - atît din sectorul public cît şi cel privat - pentru a deveni centre Trinity de examinare. Oferim consultanţă şi organizăm seminarii de prezentare a examenelor Trinity si training pentru profesorii care pregatesc candidatii.

 

 

Back to top