Jump to content

Darnau Gosod Eisteddfod yr Urdd


O Ionawr 2018, bydd cystadleuwyr yng nghystadlaethau Unawdau Eisteddfod yr Urdd yn gallu defnyddio’r darnau gosod ar gyfer eu harholiadau canu unigol gyda Trinity College London, yn hytrach na un o’r caneuon ar Restr testunau Trinity.

Mae’r caneuon cymwys, a’u gradd cyfatebol yn arholiadau Trinity, i’w gweld yn y tabl isod:

Darn Gosod Eisteddfod yr Urdd

Gradd Arholiad Trinity

Fi di'r Deinosor

Cychwynol

Wedi'r Gaeaf 

Gradd 3

Cwymp y Dail 

Gradd 3

Cân y Melinydd 

Gradd 4

American Lullaby / Hwiangerdd Americanaidd

Gradd 5 – i’w ganu yn y Gymraeg

Trade Winds / Awel Deg

Gradd 5 - i’w ganu yn y Gymraeg

Sure on this Shining Night / Disglair yw'r Noson Hwyr

Gradd 8 - i’w ganu yn Saesneg (iaith wreiddiol y darn)

 


Rhagor o Wybodaeth

Mae gan arholiadau canu Trinity fframwaith sy’n cynnig strwythur ac hyblygrwydd er mwyn datblygu, sy’n caniatáu ymgeiswyr i ddangos eu personoliaeth cerddorol ac yn hybu mwynhad mewn perfformiadau cerddorol.

Ewch i dudalen Canu am ragor o wybodaeth am destunau 2018-2021.

 

 

 

Back to top