Jump to content

Bulgaria

Introduction

As English in the 21st century is an essential part of any career progression and personal development, it is no wonder that Trinity exams are becoming more and more popular in Bulgaria. Students and teachers choose them because they are internationally recognized, student-centred, examining skills for real-life situations, and are totally objective because the Examiners are native speakers coming from the UK.

Тъй като английският език в 21 век е съществена част от професионалното и личностно развитие на всеки гражданин на съвременното общество, не е учудващо, че изпитите на Тринити Колидж Лондон печелят все по-голяма популярност в България. Обучаващите се и преподавателите ги избират, защото са международно признати, фокусирани са върху потребностите и интересите на кандидатите,тестват умения, приложими в реални житейски ситуации и са напълно обективни, защото изпитващите са носители на езика, идващи от Великобритания.

 

Trinity College London has run ESOL examinations in Bulgaria since 2006. Sessions are run at exam centres all over the Republic of Bulgaria-in Sofia, Varna, Pernik, Vidin, Targovishte, Balchik, Elin Pelin. They are both Private Language Schools and State Schools.

Изпитите на Тринити Колидж Лондон се провеждат от 2006г. в центрове, разположени в цяла България(София, Варна, Перник, Видин, Търговище, Балчик, Елин Пелин). Те са както частни, така и държавни училища.

 

To download the exam syllabuses and learn about the exams in detail, visit: www.trinitycollege.co.uk/esol.

За да получите подробна информация за изпитите моля посетете: www.trinitycollege.co.uk/esol.

 

Exams offered in Bulgaria

There are three main suites of Trinity ESOL examinations available in Bulgaria:

  1. Graded Examinations in Spoken English (GESE): An English language examination which assesses Speaking and Listening skills
  2. Integrated Skills in English (ISE): An English language examination which assesses Reading, Writing, Speaking and Listening -preparing your English for real life by integrating the four language skills
  3. Spoken English for Work (SEW): A communicative English language exam that assesses work-related Speaking and Listening skills.

В България се провеждат трите основни формата на езиковите изпити на Тринити:

  1. Graded Examinations in Spoken English (GESE): изпити, които оценяват уменията слушане и говорене на кандидатите.
  2. Integrated Skills in English (ISE): изпити, които оценяват четенето, писането, говоренето и слушането, подготвящи кандидатите за реалния живот чрез тестване на четирите езикови умения.
  3. Spoken English for Work (SEW): комуникативни изпити, които тестват уменията слушане и говорене в бизнес контекст

 

Contact details

Contact: Emilia Velcheva, National Co-ordinator
Email: Emilia.Velcheva@trinitycollege.com 
Website: www.elpidascentre.com 

 

How to become a Registered Centre  

Registration to become a Trinity Exam Centre is free of charge. Each state, private school or private language provider can apply.

If you wish to become a registered centre for any Trinity examinations, please complete the appropriate forms below and send them to: Emilia.Velcheva@trinitycollege.com 

You will then be considered for registration as a Trinity Registered Examination Centre and approved centres will be given access to Trinity Online.Once your registration has been accepted, you will receive a welcome pack of information with contact details.

If you intend to offer the GESE, ISE or SEW exam, please complete following forms and send to Emilia.Velcheva@trinitycollege.com

1a) International ESOL application for registration
1b) Code of Practice - International ESOL form
1c) Application for Trinity Online Access
1d) SEW Declaration of Requirements

 

Регистрацията за изпитен център на Тринити е безплатна. Всяко държавно, частно училище или езикова школа може да кандидатства.

Ако желаете да станете изпитен център на Тринити, моля попълнете приложените по-долу формуляри и ги изпратете на
Emilia.Velcheva@trinitycollege.com

Ако бъдете одобрени като регистриран изпитен център, Вие ще получите достъп до он-лайн системата на Тринити. По пощата ще Ви бъде изпратен пакет с информационни материали.

Ако желаете да провеждате изпитите GESE, ISE или SEW, моля попълнете следните формуляри и ги изпратете на: Emilia.Velcheva@trinitycollege.com

1a) International ESOL application for registration
1b) Code of Practice - International ESOL form
1c) Application for Trinity Online Access
1d) SEW Declaration of Requirements

 

Candidate enrolment

If you want to find a centre near you to take Trinity exam, please contact: Emilia.Velcheva@trinitycollege.com.

 

Exam dates

Please contact: Emilia Velcheva (National Co-ordinator for Bulgaria)

 

Изпитни дати

Ние планираме да имаме една изпитна сесия през 2016 - през юни. Крайната дата за регистрация е 30 март 2016.

Моля свържете се с Emilia.Velcheva@trinitycollege.com (Национален изпитен координатор)

 

 

Exam Fees 2016 (€)

Цени на изпитите за 2016 (€)

 

International ESOL examination fees

Graded Examinations in Spoken English 
 
Grade 1 30.00
Grade 2 35.00
Grade 3 40.00
Grade 4 49.00
Grade 5 49.00
Grade 6 49.00
Grade 7 70.00
Grade 8 70.00
Grade 9 70.00
Grade 10 98.00
Grade 11 98.00
Grade 12 98.00

 

Integrated Skills in English examinations

Level

Speaking & Listening

Reading & Writing

Promotional Joint Fee

ISE Foundation 61.00 19.00 64.00
ISE I 67.00 20.00 70.00
ISE II 99.00 27.00 105.00
ISE III 132.00 37.00 143.00
ISE IV - - 150.00

 

Spoken English for Work Examinations
 
SEW B1 76.00
SEW B2 110.00
SEW B2+ 127.00
SEW C1 137.00

 

Trinity Stars - Block Booking
 
3 Hours - Stages 655.00
3 Hours - School Show Award 655.00

 

 

Note

  • Minimum fees and surcharges for late entries apply - please contact Trinity for more information and terms & conditions of entry.

Back to top